Category: Dzīve

Vai ar Latvijas eiro monetam vares norekinaties arpus Latvijas? Vai Latvija izlaistam eiro naudas zimem bus atškirigs dizains? Kur var iepazities ar eiro naudas zimju paraugiem? Kur kals Latvijas eiro monetas? Policija atklaj, ka krapnieki var piedavat it ka mainit naudu vai sniegt kadu pakalpojumu, lai ieklutu pie cilveka dzivokli, un šada situacija visdrošak ir nelaist svešas personas sava privatipašuma, parliecinaties par šo personu identitati. Tas pats ir ari ar socialajiem darbiniekiem.

Beidzot vina miesa bij ta piesukusies aitu smakas, ka tas nebaidijas no vina un tureja to par savejo. Dienvidus vakaru vejš, kas pa nakti sacelas, bij atdzinis šurp ari biezus un tumšus makonus, un zemi, pilni mitruma – tie lieliem blakiem velas par debesim.

Ap pusdienas laiku atspideja saule, un skalas udens struklas saka skriet lejup ne tikvien no jumtiem, bet ari no setsvidus kalnina netira straume, visadi izlocidamas, devas uz kutsgala bedri. Udeni bij atmodušies un mekleja sev cela. Jo tas ir to liktenis, ka tie baidas palikt vieni un, cinidamies ar visadam pretvaram, grib saplust kopa.

Kad skatijas uz lauku, vareja redzet, ka saule ed sniegu, un visu laiku tas ira un krita, un vietam velenu melnie gali jau regojas lauka. Zemakas vietas bij redzami dzelteni plankumi, it ka lacis tur guletu. Šis pirmas pavasara dienas gaišums atstarojas ari sejas, un sievietem draninas vairs nebij uzmauktas par acim, uz kuti vai kleti ejot, bet bij atvilktas pakausi un vejš svabadi plivinaja matus.

Ka meklet?Izdevejs Veids. Pienemts Stajas speka Dokumenta Nr.

Teksta versija. Jus lietojat neatbilstošu interneta parlukprogrammu. Lai varetu lietot visas Likumi. Aicinam Jus piedalities lietotaju aptauja, kas ilgs lidz Jusu atbildes ir loti svarigas, lai mes ari turpmak varetu pilnveidot Likumi. Izversta meklešana. Noklusejuma vertibas Izversta meklešana. Ka meklet?Izdevejs Veids. Pienemts Stajas speka Dokumenta Nr. Autorizeties sava konta. Kadel autorizeties vai registreties? Ministru kabineta rikojums Nr.

Ministru prezidents A. Karinš Finanšu ministra vieta – veselibas ministre I. Vinkele Apstiprinats ar Ministru kabineta Fiskala un budžeta politika Istenosim atbildigu fiskalo politiku, pilniba ieverojot Fiskalas disciplinas likumu un Latvijas ka eirozonas dalibvalsts saistibas. Izstradat videja termina budžeta planošanas dokumentus, ieverojot Fiskalas disciplinas likumu un Latvijas ka eirozonas dalibvalsts saistibas, t. Latvijas Stabilitates programma katru gadu ir izstradata, ieverojot Fiskalas disciplinas likumu un Latvijas ka eirozonas dalibvalsts saistibas. Saskana ar prognozem, kas tika izstradatas, sagatavojot FM Saskana ar Likuma par budžetu un finanšu vadibu Sagatavosim likumprojektus par videja termina budžeta ietvaru atbilstoši Fiskalas disciplinas likuma un Stabilitates un izaugsmes pakta noteiktajiem fiskalajiem nosacijumiem.

Fizikalas medicinas masa veic gimenes arstu un specialistu nozimetas proceduras tikai berniem apmaksa valsts. Endoskopists veic baribas vada, kunga un zarnu trakta izmeklejumus. Pieaugušos pacientus tikai par maksu konsulte gastroenterologs. Ilgstošas socialas rehabilitacijas nodala Kuldiga aprupejam klientus bez psihiskam saslimšanam pastavigi. Kuldigas slimnicas filiale Aizpute: aprupes nodala arstejam hroniskus slimniekus, kam nepieciešama mediciniska aprupe mediku uzraudziba arsts strada diena, nakti pacientus aprupe medicinas masa.

Laboratorijas pakalpojumus sniedz ari Akademiska histologijas laboratorija.

Ambulatori pacientus pienem kirurgs. Sadarbibas partneri sniedz pakalpojumus gan musu ambulatorajiem, gan stacionara pacientiem. Slimnicas eka atrodas E. Gulbja laboratorija, urologa Gunta Smiltana privatprakse, Vizuala diagnostika. Laboratorijas pakalpojumus sniedz ari Akademiska histologijas laboratorija. Tikai par maksu konsulte Veselibas centra 4 specialisti dermatologija, flebologija, proktologija un Tehniskas ortopedijas tehniskais ortopeds veic ari dinamisko podometriju.

Samaksas sistema un nosacijumi. Par valsts apmaksatiem pakalpojumiem samaksa tiek iekaseta saskana ar MK noteikumiem Nr. Par maksas pakalpojumiem samaksa jaizdara pirms pakalpojuma sniegšanas, saskana ar slimnicas vai sadarbibas partnera apstiprinato cenradi. Kuldigas slimnica nodrošinata telpu pieejamiba pacientiem ar ipašam vajadzibam , kuri parvietojas ratinkreslos. Dienas stacionara režima veicam: planveida operacijas ginekologija t. Šaja naktsmitne berni, kas ir sasnieguši 3 gadu vecumu, tiek uzskatiti par pieaugušajiem.

Bernu gultina pec pieprasijuma. Šaja naktsmitne nav iespejas nodrošinat papildgultas. Visas bernu gultinas un papildgultas ir atkarigas no pieejamibas. Nav vecuma ierobežojumu Registracijai nav vecuma ierobežojumu. Maksajumu kartes, kas tiek pienemtas šaja viesnica Naktsmitne Kuldigas Metropole pienem šis maksajumu kartes un patur tiesibas uz noteiktu laiku ieturet summu pirms ierašanas.

Kadas brokastis tiek pasniegtas naktsmitne Kuldigas Metropole?

Skatit pieejamibu Noderigi zinat Jus varat norekinaties ar kreditkarti vai skaidra nauda tikai Latvijas latos. BUJ par naktsmitni Kuldigas Metropole. Kadi ir registrešanas un izrakstišanas laiki naktsmitne Kuldigas Metropole? Ka es varu noklut naktsmitne Kuldigas Metropole no tuvakas lidostas? Kadas brokastis tiek pasniegtas naktsmitne Kuldigas Metropole? Ir pieejamas šadas brokastis: Bufetes tipa brokastis.

Cik maksa uzturešanas naktsmitne Kuldigas Metropole?

Vai es varu novietot automašinu pie naktsmitnes Kuldigas Metropole? Kada veida numuru es varu rezervet naktsmitne Kuldigas Metropole? Cik maksa uzturešanas naktsmitne Kuldigas Metropole? Rakstit atsauksmi. Ievadiet sava rezervejuma informaciju Lai atrastu savu rezervejuma numuru un PIN kodu, apskatiet rezervejuma apstiprinajuma e-pastu. Bet, paldies autoram, ka vina varonis vismaz šaja gramata neaizraujas ar dzeršanu ka vina lidzinieki citos popularos skandinavu kriminalgabalos. Toties lidzsvaram Erlenda dels ir alkoholikis un meita narkomane.

Romana sižets ir gaužam vienkaršs.

Laikam tapec, ka šis ir serijas trešais romans, mes neko daudz par Erlenda pagatni neuzzinam. Piemeram, nepavisam nav skaidrs, kapec vinš ar bijušo sievu neruna jau divdesmit gadus. Ar islandiešu mazrunigumu vien to nevar izskaidrot. Romana sižets ir gaužam vienkaršs. Sekojot atrastajam noradem, Erlends iedzilinas noslepkavota pagatne un tur nudien neka jauka nav. Atklajas citi noziegumi un senas tragedijas, kuras vel joprojam maita cilveku dzives.

Vidusvidzemnieku biografiska vardnica 3. Personu raditaji 0. Terminu un svešvardu skaidrojoša vardnica Muzikas literaturas temas 2. Latvijas kulturas kanons 1. Visas tiesibas aizsargatas Abonešana Atbalsts Lietošanas noteikumi.

Enciklopedijas Latvijas Enciklopediska vardnica 18 Latvijas vestures enciklopedija 3 Biblioteku un skolu mape 8 Meža enciklopedija 4 Vertspapiru darijumu vardnica 0 Dzejas vardnica 0 Vidusvidzemnieku biografiska vardnica 3 Personu raditaji 0 Terminu un svešvardu skaidrojoša vardnica 32 Muzikas literaturas temas 2 Latvijas kulturas kanons 1. Meklets: atzime. Sekas šim koruptivajam aferam iestajas Tacu tas nav traucejis vinam pern no minetajam organizacijam iznemot BAA gut vera nemamus ienakumus. Aivara Lemberga valsts amatpersonas deklaracija liecina, ka vina kopejie ienakumi Lidz ar to persona, kurai liegts pildit Ventspils pilsetas domes priekšsedetaja un Ventspils brivostas valdes priekšsedetaja pienakumus, pamanijusies uz nodoklu maksataju rekina par pienakumu nepildišanu Gadiem verojot musu valsts nespeju tikt gala ar korupciju un ta saucamo valsts nozagšanu, ASV Piemeram, ka meita Liga savam tevam uzdavinajusi 86 eiro.

No deklaracijas publiskas dalas neesot bijis iespejams saprast, uz kadiem uznemumiem šis kopvertiba astonu centu tiesibas ir attiecinatas. Vel Aivars Lembergs Finanšu un kapitala tirgus komisija skaidroja, ka Lembergs var paturet vienu kontu, lai sanemtu pabalstus un pensiju, maksatu nodoklus un veiktu pamatvajadzibu apmierinašanai paredzetus maksajumus. Tapat Lembergs Vina deklaretas paradsaistibas gada laika nav mainijušas.

Vienam no kreditoriem vinš joprojam ir parada aptuveni 10,8 miljonus eiro, otram – 3,5 miljonus ASV dolaru 3 eiro , bet trešajam – aptuveni 1,77 miljonus ASV dolaru 1,6 miljonus eiro. Lembergs, runajot par paradsaistibam, bija noradijis, ka tie ir vina paradi nevis kadai bankai vai kreditiestadei, bet gan saviem berniem.

Pirmdiena, Sign in. Jusu lietotajvards.

Lembergs pats aizdevis eiro. Lembergam pieder seši nekustamie ipašumi Ventspili, Riga, Puze un Ugale, tris nekustamie ipašumi ir vina valdijuma. Vina ipašuma ir 11 transportlidzekli, no kuriem sešas ir dažadas laivas, bet lietošana ir Lembergs noradijis 11 amatus dažadas biedribas, nodibinajumos un partija. Pec ASV sankciju izsludinašanas Lembergs atteicas no vairakiem amatiem, lai izvairitos no finanšu sankcijam šim strukturam. Pirmdiena, Sign in. Jusu lietotajvards. Forgot your password?Get help.

Password recovery. Jusu e-pasts. Sakums Zinas Ventspili Par Lemberga amatpersonas deklaraciju un iedzivošanos uz sabiedribas rekina. Dalities iekš Facebook. ASV turpina verot un vertet Gadiem verojot musu valsts nespeju tikt gala ar korupciju un ta saucamo valsts nozagšanu, ASV Ko vel atklaj Lemberga deklaracija Skolas sanem pašvaldibas davinatas planšetes. Kluda raksta?Zinot par kludu.

Iesaki šo rakstu:. Piesakies LSM pasta sanemšanai! Tev izdevas parakstities uz LSM pasta sanemšanu! Briedis nedaudz vieglaks par Dortikosu pirms sestdien gaidamas cinas. Gramata «Artura Skrastina Spogulija» – ne gluži piedzivojumu romans par aktieri. Covid uzliesmojuma del Kuldigas slimnica karantina, sledz senioru dienas centru. Iedzivotajiem piedava anketu savas majas apsaimniekotaju novertešanai 1. Latvija atklaj vel 31 jaunu Covid saslimšanas gadijumu.

Zinojums: Pasaule pieaug ar plastmasas atkritumu apsaimniekošanu saistito noziegumu skaits. Kremlis: ES iejaucas Baltkrievijas iekšejas lietas. ASV strategiskie bumbvedeji veikuši treninlidojumus Baltijas juras regiona gaisa telpa. Latvijai nevelamu personu saraksta ieklauj Baltkrievijas amatpersonu. Dzejnieces Ritas Gales Šos kadrus iemužinaja ari likumsargu kermena kameras. Otrdien, 4. Ask me anything. The legal acts are supplemented with the most recent amendments and are available in the wording currently in force.

Atlasiet lappuses numuru un nospiediet taustinu Delete.

In addition, an access to historic and future wordings is provided on the website. A validity status is indicated for legal acts. Atlasiet lappuses numuru un nospiediet taustinu Delete. Izvelieties scenariju, kas visprecizak atbilst veicamajam uzdevumam. Pictures International. Labak velak neka par velu Something’s Gotta Give.

Print this page. Blonda un simpatiska Ticija ir gudra un dzivesprieciga cetrdesmit divus gadus jauna dama, kura uzdrošinajusies spert izškirošu soli – apprecet Parizes iekarojamako vecpuisi, bagato Fausto Sentapolu. Stasti berniem. Imants Lasmanis – parstasta cieši seko originala – Andreja Pumpura eposa – notikumiem un saglaba autora spilgtos telu un vietu aprakstus, bet dzejas vieta liek Lacplesim skanet ka krasainai tautas pasakai, kuru aizraujoši lasit ari jaunakiem lasitajiem.

Šis ir krašns izdevums, kas ipaši veidots, lai palidzetu tiem, kuri šobrid apgust spanu valodu. Papildinats: Ugunsdzeseji zino, ka katedrales pamatstrukturu un divus tornus izdevies glabt , tacu nopietni ievainots viens no ugunsdzesejiem. Patika ši publikacija?Diskusija: 0 Patik: 0. Tiesibsargs: planotas nodoklu izmainas ir sasteigtas Pagajušaja nedela kulturas nevalstiskas organizacijas atklata vestule cela trauksmi par planoto nodoklu izmainu radito nabadzibas un bezdarba risku nozare.

Ko iesakam šodien?Šodien Rit Parit Aizparit Seko lidzi Satori, sanemot jaunumus sava e-pasta:. Biji pieregistrejies Satori, bet aizmirsi savu paroli? Atjauno paroli. Tavs e-pasts. Aizmirsi paroli?Nav liela beda! Ievadi savu e-pastu, lai mes varam atjaunot Tavu paroli. Sveiks, Satori lasitaj!Radit vairak. Pat ja mums piedavatu ko loti, loti interesantu, butu gandriz neiespejami kaut ko mainit.

Organizeto izstažu apjoms visas LNMM strukturvienibas ir visai liels. Akcentešu tikai tas, kas ieklautas Rigas ka Eiropas Kulturas galvaspilsetas programma. Kopš Pirma pasaules kara sakuma nakamgad bus pagajuši simt gadu, un mes velamies makslas valoda runat par to, kas bija karš, ko tas devis tiri cilvecigi, ka šaja laika brukusi veca pasaule un, ejot boja imperijam, veidojušas jaunas nacionalas valstis.

Izstades pamatideja – caur šausmam, sabrukumu, iznicibu nonakt lidz atkalradišanai un nepartrauktai ceribai. Tas veidošana sadarbojamies ar Valsts Laikmetigas makslas muzeju Salonikos Griekija, kur atrodas loti liela vina darbu kolekcija, ka ari Valsts Tretjakova galeriju un V. Majakovska muzeju Maskava. Jacer, ka nekadi politiskie vai socialekonomiskie aspekti neietekmes projekta realizaciju.

Lai nodrošinatu, ka JNI rezultati tiek skaidri paraditi un pazinoti, butu japaredz ipaši uzraudzibas un novertešanas, ka ari informacijas un publicitates pasakumi. Uzraudzibas komitejas parrunas par JNI sagatavošanu un istenošanu, tostarp novertešanu, butu jaiesaista jauniešu organizacijas. ESF butu japiedalas strategija “Eiropa “, nodrošinot Savienibas prioritatem lielaku atbalsta koncentraciju. Saskana ar Regulas ES Nr. Atbilstigi atbalstita regiona attistibas limenim butu jaierobežo ari ESF atbalsta investiciju prioritates un piedavajums.

Lai nodrošinatu ESF atbalstito darbibu Savienibas limeni sasniegto rezultatu ciešaku uzraudzibu un labaku izvertešanu, šaja regula butu janosaka kopejs iznakumu un rezultatu raditaju kopums. Šadiem raditajiem butu jaatbilst investiciju prioritatem un darbibu veidam, ko atbalsta saskana ar šo regulu, ka ari attiecigajiem noteikumiem Regula ES Nr.

Dalibvalstis tiek mudinatas zinot par ESF investiciju ietekmi uz sociali atstumto grupu iespeju vienlidzibu, vienlidzigu pieeju un integraciju visas darbibas programmas. Ieverojot datu aizsardzibas prasibas par tadu jutigu datu vakšanu un glabašanu, kas ir saistiti ar dalibniekiem, dalibvalstim un Komisijai butu regulari javerte ESF atbalsta efektivitate, lietderiba un ietekme socialas ieklautibas veicinašana un nabadzibas apkarošana, jo ipaši attieciba uz tadam nelabveliga situacija esošam personam ka romi.

Dalibvalstis tiek mudinatas zinot par ESF finansetajam iniciativam savos valsts socialajos zinojumos, kas pievienoti valstu reformu programmam, jo ipaši attieciba uz sociali atstumtam kopienam, piemeram, romiem un migrantiem.

Prasmiga un efektiva ESF atbalstito darbibu istenošana ir atkariga no labas parvaldibas un partneribas starp visiem attiecigajiem teritorialajiem un socialekonomiskajiem dalibniekiem, nemot vera dalibniekus regionala un vieteja limeni, jo ipaši vietejo un regionalo pašvaldibu apvienibas, pilsoniskas sabiedribas organizacijas, ekonomiskos un jo ipaši socialos partnerus un nevalstiskas organizacijas.

Tadel dalibvalstim butu janodrošina socialo partneru un nevalstisko organizaciju lidzdarbiba ESF strategiskaja parvaldiba, sakot no darbibas programmu prioritašu ieskicešanas lidz ESF atbalsta istenošanai un rezultatu novertešanai.

Novertejumos konstatets, cik svarigi visos darbibas programmu aspektos un sagatavošanas, uzraudzibas, istenošanas un novertešanas posmos ir savlaicigi un saskanoti nemt vera dzimumu vienlidzibas merkus, vienlaikus nodrošinot ipašus pasakumus, kas veicina dzimumu vienlidzibu, sieviešu finansialo neatkaribu, izglitibu, kvalifikacijas celšanu un no vardarbibas cietušu sieviešu reintegraciju darba tirgu un sabiedriba.

Saskana ar LESD Diskriminacija dzimuma del butu jainterprete plašaka nozime, lai nemtu vera citus ar dzimumu saistitus aspektus atbilstigi Eiropas Savienibas Tiesas judikaturai. ESF finansiali atbalstito prioritašu istenošanai butu jaatbalsta ari vienlidzigu iespeju veicinašana. ESF butu jaatbalsta to ANO Konvencija par invalidu tiesibam paredzeto Savienibas pienakumu izpilde, kas cita starpa attiecas uz izglitibu, darbu, nodarbinatibu un pieejamibu.

ESF butu javeicina ari pareja no institucionalas aprupes uz aprupi vietejas kopienas limeni. ESF nevajadzetu atbalstit nevienu darbibu, kas veicina segregaciju vai socialo atstumtibu. Atbalsts socialajai inovacijai palidz panakt to, ka politikas pasakumi labak reage uz socialam parmainam. ESF butu jasekme un jaatbalsta inovativi socialie uznemumi un uznemeji, ka ari inovativi projekti, kurus ir parnemušas nevalstiskas organizacijas un citi socialas ekonomikas dalibnieki.