Vidusvidzemnieku biografiska vardnica 3. Personu raditaji 0. Terminu un svešvardu skaidrojoša vardnica Muzikas literaturas temas 2. Latvijas kulturas kanons 1. Visas tiesibas aizsargatas Abonešana Atbalsts Lietošanas noteikumi.

Enciklopedijas Latvijas Enciklopediska vardnica 18 Latvijas vestures enciklopedija 3 Biblioteku un skolu mape 8 Meža enciklopedija 4 Vertspapiru darijumu vardnica 0 Dzejas vardnica 0 Vidusvidzemnieku biografiska vardnica 3 Personu raditaji 0 Terminu un svešvardu skaidrojoša vardnica 32 Muzikas literaturas temas 2 Latvijas kulturas kanons 1. Meklets: atzime. Sekas šim koruptivajam aferam iestajas Tacu tas nav traucejis vinam pern no minetajam organizacijam iznemot BAA gut vera nemamus ienakumus. Aivara Lemberga valsts amatpersonas deklaracija liecina, ka vina kopejie ienakumi Lidz ar to persona, kurai liegts pildit Ventspils pilsetas domes priekšsedetaja un Ventspils brivostas valdes priekšsedetaja pienakumus, pamanijusies uz nodoklu maksataju rekina par pienakumu nepildišanu Gadiem verojot musu valsts nespeju tikt gala ar korupciju un ta saucamo valsts nozagšanu, ASV Piemeram, ka meita Liga savam tevam uzdavinajusi 86 eiro.

No deklaracijas publiskas dalas neesot bijis iespejams saprast, uz kadiem uznemumiem šis kopvertiba astonu centu tiesibas ir attiecinatas. Vel Aivars Lembergs Finanšu un kapitala tirgus komisija skaidroja, ka Lembergs var paturet vienu kontu, lai sanemtu pabalstus un pensiju, maksatu nodoklus un veiktu pamatvajadzibu apmierinašanai paredzetus maksajumus. Tapat Lembergs Vina deklaretas paradsaistibas gada laika nav mainijušas.

Vienam no kreditoriem vinš joprojam ir parada aptuveni 10,8 miljonus eiro, otram – 3,5 miljonus ASV dolaru 3 eiro , bet trešajam – aptuveni 1,77 miljonus ASV dolaru 1,6 miljonus eiro. Lembergs, runajot par paradsaistibam, bija noradijis, ka tie ir vina paradi nevis kadai bankai vai kreditiestadei, bet gan saviem berniem.

Pirmdiena, Sign in. Jusu lietotajvards.

Lembergs pats aizdevis eiro. Lembergam pieder seši nekustamie ipašumi Ventspili, Riga, Puze un Ugale, tris nekustamie ipašumi ir vina valdijuma. Vina ipašuma ir 11 transportlidzekli, no kuriem sešas ir dažadas laivas, bet lietošana ir Lembergs noradijis 11 amatus dažadas biedribas, nodibinajumos un partija. Pec ASV sankciju izsludinašanas Lembergs atteicas no vairakiem amatiem, lai izvairitos no finanšu sankcijam šim strukturam. Pirmdiena, Sign in. Jusu lietotajvards. Forgot your password?Get help.

Password recovery. Jusu e-pasts. Sakums Zinas Ventspili Par Lemberga amatpersonas deklaraciju un iedzivošanos uz sabiedribas rekina. Dalities iekš Facebook. ASV turpina verot un vertet Gadiem verojot musu valsts nespeju tikt gala ar korupciju un ta saucamo valsts nozagšanu, ASV Ko vel atklaj Lemberga deklaracija Skolas sanem pašvaldibas davinatas planšetes. Kluda raksta?Zinot par kludu.

Iesaki šo rakstu:. Piesakies LSM pasta sanemšanai! Tev izdevas parakstities uz LSM pasta sanemšanu! Briedis nedaudz vieglaks par Dortikosu pirms sestdien gaidamas cinas. Gramata «Artura Skrastina Spogulija» – ne gluži piedzivojumu romans par aktieri. Covid uzliesmojuma del Kuldigas slimnica karantina, sledz senioru dienas centru. Iedzivotajiem piedava anketu savas majas apsaimniekotaju novertešanai 1. Latvija atklaj vel 31 jaunu Covid saslimšanas gadijumu.

Zinojums: Pasaule pieaug ar plastmasas atkritumu apsaimniekošanu saistito noziegumu skaits. Kremlis: ES iejaucas Baltkrievijas iekšejas lietas. ASV strategiskie bumbvedeji veikuši treninlidojumus Baltijas juras regiona gaisa telpa. Latvijai nevelamu personu saraksta ieklauj Baltkrievijas amatpersonu. Dzejnieces Ritas Gales Šos kadrus iemužinaja ari likumsargu kermena kameras. Otrdien, 4. Ask me anything. The legal acts are supplemented with the most recent amendments and are available in the wording currently in force.

Atlasiet lappuses numuru un nospiediet taustinu Delete.

In addition, an access to historic and future wordings is provided on the website. A validity status is indicated for legal acts. Atlasiet lappuses numuru un nospiediet taustinu Delete. Izvelieties scenariju, kas visprecizak atbilst veicamajam uzdevumam. Pictures International. Labak velak neka par velu Something’s Gotta Give.

Print this page. Blonda un simpatiska Ticija ir gudra un dzivesprieciga cetrdesmit divus gadus jauna dama, kura uzdrošinajusies spert izškirošu soli – apprecet Parizes iekarojamako vecpuisi, bagato Fausto Sentapolu. Stasti berniem. Imants Lasmanis – parstasta cieši seko originala – Andreja Pumpura eposa – notikumiem un saglaba autora spilgtos telu un vietu aprakstus, bet dzejas vieta liek Lacplesim skanet ka krasainai tautas pasakai, kuru aizraujoši lasit ari jaunakiem lasitajiem.

Šis ir krašns izdevums, kas ipaši veidots, lai palidzetu tiem, kuri šobrid apgust spanu valodu. Papildinats: Ugunsdzeseji zino, ka katedrales pamatstrukturu un divus tornus izdevies glabt , tacu nopietni ievainots viens no ugunsdzesejiem. Patika ši publikacija?Diskusija: 0 Patik: 0. Tiesibsargs: planotas nodoklu izmainas ir sasteigtas Pagajušaja nedela kulturas nevalstiskas organizacijas atklata vestule cela trauksmi par planoto nodoklu izmainu radito nabadzibas un bezdarba risku nozare.

Ko iesakam šodien?Šodien Rit Parit Aizparit Seko lidzi Satori, sanemot jaunumus sava e-pasta:. Biji pieregistrejies Satori, bet aizmirsi savu paroli? Atjauno paroli. Tavs e-pasts. Aizmirsi paroli?Nav liela beda! Ievadi savu e-pastu, lai mes varam atjaunot Tavu paroli. Sveiks, Satori lasitaj!Radit vairak. Pat ja mums piedavatu ko loti, loti interesantu, butu gandriz neiespejami kaut ko mainit.

Organizeto izstažu apjoms visas LNMM strukturvienibas ir visai liels. Akcentešu tikai tas, kas ieklautas Rigas ka Eiropas Kulturas galvaspilsetas programma. Kopš Pirma pasaules kara sakuma nakamgad bus pagajuši simt gadu, un mes velamies makslas valoda runat par to, kas bija karš, ko tas devis tiri cilvecigi, ka šaja laika brukusi veca pasaule un, ejot boja imperijam, veidojušas jaunas nacionalas valstis.

Izstades pamatideja – caur šausmam, sabrukumu, iznicibu nonakt lidz atkalradišanai un nepartrauktai ceribai. Tas veidošana sadarbojamies ar Valsts Laikmetigas makslas muzeju Salonikos Griekija, kur atrodas loti liela vina darbu kolekcija, ka ari Valsts Tretjakova galeriju un V. Majakovska muzeju Maskava. Jacer, ka nekadi politiskie vai socialekonomiskie aspekti neietekmes projekta realizaciju.